De vaatwasmachine meet dikwijls de watertoename tijdens het wasproces met een flow-meter. Dit is een klein waterrad in de toevoerleiding welke bij het verdraaien pulsen afgeeft  waardoor de besturing de juiste hoeveelheid water kan berekenen. Nu is dit proces op de normale waterdruk van het leidingwater gebaseerd.

Bij extreme warme temperaturen tijdens de zomerse dagen kan er een tekort aan drinkwater optreden waardoor de waterdruk van het leidingwater behoorlijk kan afnemen. Houdt het nieuws van de waterleverancier in de gaten. De besturing kan soms een beetje ongeduldig zijn als het water nemen niet snel genoeg gebeurt.

Mocht de vaatwasser hierdoor in de fout gaan, probeer deze dan op een ander tijdstip opnieuw op te starten.