Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. En onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen  kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.

Echter de gebruiker is soms ook debet aan een falend proces. Door onwetendheid en niet lezen van een gebruiksaanwijzing kan het voorkomen dat het een en ander niet naar behoren functioneert.

 

 

Jammer dat er niet altijd voor een duurzame oplossing wordt gekozen. Soms worden apparaten weggegooid voor een draadbreukje of een verstopping in een slang.

 

 

Het is heel goed uw dure was / vaatwastoestel regelmatig een reinigingsprogramma uit te laten voeren. Hierdoor worden alle vet, zeep en kalkresten uit de machine verwijderd.

De onopgeloste zeep/vet deeltjes kunnen terug op het wasgoed terecht komen "vetluis" Bovendien kan vervuiling tot foutieve watermeting en storingen leiden. We willen tenslotte dat de was goed schoon wordt.

Gebruik de reguliere wasmachinereinigers om de wasmachine afhankelijk van het gebruik, regelmatig te reinigen.  Gebruik echter NOOIT SODA om de machine te reinigen. Soda tast de alluminium delen wan de wasmachine aan. De levensduur van de machine kan hierdoor ernstig bekort worden.

 

soda als wasmachinereiniger

 

 

 

Gebruik een reguliere wasmachinereiniger om uw toestel veilig en (op natuurlijke basis) te reinigen.Let ook op uw knip, waar u het koopt

 

 

 

 

 

 

Elk nieuw huishoudelijk apparaat bevat een besturingssysteem bestaande uit een kleine computer. Dit besturingssysteem wordt anders dan vroeger aangestuurd door diverse sensoren waardoor het wasproces telkens wordt bijgestuurd.

Hadden we vroeger een besturing  "timer" aangestuurd door een elektrisch motortje. Ja dan waren de tijden /stappen vaak constant.

Nu werken we met "fuzzy logic" waardoor de gebruikstijden kunnen varieren.  Het kan maar zo zijn dat doordat we denken iets meer wasmiddel te moeten doseren omdat het kledingstuk behoorlijk vies is,  hierdoor te veel schuim in de machine kan ontstaan. De computer registreert dit en last een extra spoelbeurt in om het schuim te verwijderen.
Als de machine op een fijn wasprogramma wordt ingesteld (omdat deze dan eerder klaar is) en men over vult de machine met zware spijkerbroeken of beddengoed. zal de onbalansherkenning grotere moeite en tijd nodig hebben om het wasgoed juiste te sorteren voor de centrifugefunctie.  Ook dit kost extra tijd.
Zo kan het dus voorkomen dat de eerdere getoonde resttijd welke op het scherm wordt weergegeven kan veranderen. De machine is dus niet stuk maar past zich tijdens het wasproces continue aan.
Andersom kan het ook. Een klein wasje wordt geregistreerd na het water nemen en zal resulteren in een korter wasprogramma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indien de gasaansluiting van het fornuis zelf wordt uitgevoerd, dient u wel de juiste veiligheidsvoorschriften in acht te nemen. Bij verkeerd aansluiten kan ongewild gas in de leefruimte stromen wat zeer gevaarlijk kan zijn. Door middel van lekzoekspray is het eenvoudig de aansluiting op lekkage te controleren. Indien u niet zeker bent van uw kunnen  is het mogelijk verstandig om de aanschaf bij een speciaalzaak te doen inclusief installatie.

gaslek
        De grote bellen van de lekzoek-spray toont aan dat de aansluiting gas lekt

 

Het programma verloop van de wasmachine kan wel eens afwijken. Soms kan het wasmiddel extra schuimen waardoor een spoelbeurt extra wordt ingelast. Een hevelende afvoerslang welke te diep in de afvoer is gestoken kan ook het opwarmproces verlengen.

En ja het verwarmingselement kan na jaren dienst ook wel falen. Het water wordt dan niet opgewarmd waardoor de machine maar blijft draaien.

Met de juiste onderdelen en gereedschap is zo'n verwarmingselement prima te vervangen.

 

Elk huishoudelijk apparaat dient geaard aangesloten te worden op het lichtnet. Is de aarding van het stopcontakt niet goed dan ontstaat er een potentiaalverschil welke merkbaar is als naast het huishoudelijk toestel de waterkraan of de spoelbak wordt vast gepakt. Het is raadzaam de huisinstallatie te laten controleren en de aarding te herstellen. Mocht er een aardfout in het toestel zitten. Dan kan d.m.v. een VDE veiligheidstest gemeten worden.

De moderne energiezuinige vaatwasser heeft en wisselklep welke er voor zorgt dat de vaat, afwisselend in de bovenkorf dan wel in de onderkorf zal reinigen. Zo kan er met minder water gespoeld worden. Zo'n wisselmotor kan als de vaatwasser onjuist beladen wordt geblokkeerd raken. Eierschalen, pitjes botjes en andere grove etensresten dienen in de afval bak gedeponeerd te worden. Als hier niet accuraat mee wordt omgesprongen kan de wisselklep blokkeren met een slecht wasresultaat als gevolg.

geblokkeerde wisselklep vaatwasser

Dit sinaasappelpitje zorgt er voor dat de doorstroming beperkt wordt en het water niet wisselt naar de bovensproeiarm.

Het proces van afwisselend de boven en onder-korf bedienen resulteert wel dat het wasproces met minder water zeg twee maal zo lang duurt. Korte wasprogramma's zijn er tegenwoordig niet meer. Zeker niet als met toch het gewenst wasresultaat wil blijven behouden.