Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. En onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen  kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.

Echter de gebruiker is soms ook debet aan een falend proces. Door onwetendheid en niet lezen van een gebruiksaanwijzing kan het voorkomen dat het een en ander niet naar behoren functioneert.

 

 

Jammer dat er niet altijd voor een duurzame oplossing wordt gekozen. Soms worden apparaten weggegooid voor een draadbreukje of een verstopping in een slang.

 

 

Het kleine beetje water wat er tegenwoordig in een vaatwasser zit wordt continue rondgepompt, Mocht het microfilter niet schoon zijn dan beperkt dit het was- en droogresultaat.

Er is geen ontkomen aan. Er ontstaat altijd een hoop stof in en om een warmtepompdroger / condensdroger. De luchtstroom door de trommel heeft een hogere druk dan zijn omgeving. Zo ontstaat er vaak een hoop stof ook bij de afdichtingen. Als er een aandrijfsnaar knapt is het belangrijk al het stof weg te nemen. Anders zal de nieuwe ook snel defect raken.
Door de weerstand kan ook de trommel zwaarder lopen waardoor ook de ventilator minder gaat draaien. Hierdoor kan het droogproces (nog) langer duren. 


Stof, droge lucht, vonkvorming van elektriciteit.  als al deze dingen te samen komen is er een mogelijkheid van brand. Goed onderhoud is essentieel !

 

 

Reinig het filter van de warmtepompdroger eenvoudig door eerst al het stof met de stofzuiger weg te nemen. Doe het filter vervolgens bij de was in de wasmachine.

Na de was weer prima te (her)gebruiken

 

Regenereerzout hoort in het daarbij behorende reservoir te worden gevuld. Zout is van nature een bijtende stof . Als de korrels niet direct worden weggenomen kan het zout de bodem van de rvs onderbak aantasten en kunnen er gaatjes ontstaan. Er wordt niet voor niets een trechter mee gegeven. Dit is dan meestal het einde van de levensduur van de vaatwasser.

Gebruik de meegeleverde trecher en Start na het vullen van het zout dan ook direct een wasprogramma.

Gebruikt u toch multitabs en brand het lampje van het zout? Is niet erg. Doordat het zoutreservoir leeg is de sensor geactiveerd en gaat het lampje branden. Controleer wel de handleiding of de vaatwasser juist is ingesteld. Bij de meer geavanceerde toestellen is de besturing in te stellen op multitab en zullen de lamjes hierbij niet oplichten.

We willen een schone vaat. Dan moeten we er zelf ook wat voor doen.

Een vaatwasser is geen afvalbak. Voorspoelen doet die zelf dat hoeven we niet te doen. Het is wel raadzaam grove delen van de vaat weg te nemen voor deze   wordt beladen. Deze machine heeft de grootste moeite om het water af te voeren. Links onder stukjes glas.

Nieuwe machine's bezitten vaak een multitabfunctie. Hiermee wordt het wasprogramma aangepast aan de multiTab.  Alle bestandsdelen zitten in een tablet.
We willen wel dat de droogbestansdeel niet in de wasfase wordt opgelost en zijn functie zo goed mogelijk uitvoert. Belangrijk is dan deze functie wel te selecteren.