Het mooie van techniek is dat het altijd in beweging is. Er wordt iets gecreëerd, en al gaande het proces vinden er verbeteringen plaats. En onderweg kan er ook wel eens wat falen. Een kritische kijk naar kostprijs en telkens veranderende milieuvriendelijke materialen  kunnen toch onvoorziene gebreken tot gevolg hebben. In mijn job in de techniek is het mijn taak het stukje falend techniek te verhelpen.

Echter de gebruiker is soms ook debet aan een falend proces. Door onwetendheid en niet lezen van een gebruiksaanwijzing kan het voorkomen dat het een en ander niet naar behoren functioneert.

 

 

Jammer dat er niet altijd voor een duurzame oplossing wordt gekozen. Soms worden apparaten weggegooid voor een draadbreukje of een verstopping in een slang.

 

 

Nieuwe machine's bezitten vaak een multitabfunctie. Hiermee wordt het wasprogramma aangepast aan de multiTab.  Alle bestandsdelen zitten in een tablet.
We willen wel dat de droogbestansdeel niet in de wasfase wordt opgelost en zijn functie zo goed mogelijk uitvoert. Belangrijk is dan deze functie wel te selecteren.

 

Het is heel normaal dat er op de achterwand van de koelkast rijpvorming optreedt. Zodra de compressor begint te draaien (als de koelkast aanslaat) zal de achterwand koud worden zodat het warmte uit de kast onttrekt. Op een warme zomerdag of als de thermostaat goed koud is ingesteld kan die laag wat dikker  worden. Zodra de compressor stopt en de ingestelde temperatuur is bereikt wordt het ijs weer water en valt het in het dooiwatergootje onder achter in de koelkast.

 

 

Resetten van een toestel heeft enkel zin als de besturing hangt in zijn proces en niet meer bedienbaar is. Geeft het toestel een fout, dan moet eerst de fout worden opgelost. De meeste nieuwe toestellen voeren een programma uit . Dit programma herhaalt in een lus continue een lijst af met; contoleer de knoppen , als er op de knop wordt gedrukt doe dit , anders doe dat. Enkel als het programma blijft steken dat het programma hangt is het nodig om te resetten.


Gaan er andere lampjes branden of knipperen dan ingesteld of staat er wat info in het display, Dan wordt er meestal een gevonden fout weergegeven.Rraadpleeg dan de gebruiksaanwijzing. Hierin staat meestal wat de foutcode betekent.

Indien er toch wordt gereset kan de fout weer optreden en is het soms mogelijk dat er meer schade aan het toestel optreedt.

 

 

Help de vaatwasser wast niet schoon.

Het vuil wat  in de vaatwasser cirquleert zal zich uiteindelijk ophopen in de hoeken van de sproeiarmen. De opening in de hoeken zorgen er voor dat de armen door de waterkracht roteren. Als deze verstopt zitten draaien ze niet of nauwelijks met als gevolg. vuile vaat. Probeer bij het beladen van de nachine de meest grove delen van de borden af te schuiven. Voorwassen doet de machine zelf!

verstopte sproeiarm vaatwasser

 

 

 

Pas als de ergotherapeut het een en ander uitlegt kom je tot de ontdekking dat veel taken gemakkelijker uitgevoerd kunnen worden en het minder belastend is voor het lichaam. Dus waarom in de keuken niet de kookzones naast elkaar. Het strekken van de armen is eigenlijk meer belastend als de kookzones achter elkaar liggen. De massa moet zo dicht mogelijk bij het lichaam bevinden.

De hoogte van het werkblad is ook zeer belangrijk. Hier bij kan de hoogte van het bekkenbeen als referentie dienen.

 

meer informatie  atag HI1272  nauwkeurig in te stellen met een lichte veeg met de vingertop

overige specificatie's;

Bediening Iris Slide Control®
Aan/uit schakelaar per zone
Automatische panherkenning
 
Vooringestelde programma's voor wokken, braden en grillen
Temperatuurgestuurde programma's voor het échte sudderen en warmhouden
Automatische (aan)kookfunctie Pauzefunctie

 

Het was even zoeken naar de schroefjes maar uiteindelijk uit elkaar gekregen.

Kan er een nieuw bovenzijde inclusief flitsschoen geplaatst worden. (massa van de externe Metz was iets te groot)

nikon inside